Instrukcja 

Witamy w Portalu Obsługi Mieszkańców

Informacje prezentowane na tych stronach pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z mieszkańcami Spółdzielni. Jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy w zakresie ewidencji mieszkańców, naliczeń opłat eksploatacyjnych, rozliczeń księgowych, odczytów i rozliczeń mediów.
Dostęp do danych uzyskuje się przez kliknięcie zakładki „Obsługa mieszkańców” i wprowadzeniu loginu i hasła startowego otrzymanego w siedzibie Spółdzielni - Biuro Obsługi Klienta. Program wymusza zmianę hasła na docelowe, po wprowadzeniu którego użytkownik jest jedynym uprawnionym do oglądania swoich danych.

Dostęp do formularzy zawierających dane po wybraniu odpowiedniej zakładki wyświetlanej po lewej stronie strony. Są to:

Dane osobowe – zawiera podstawowe dane użytkownika,

Czynsz (Opłata eksploatacyjna) – po wybraniu interesującego nas roku oraz miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników czynszowych w danym okresie,

Księgowość - po wybraniu roku oraz konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu. Informacje nie uwzględniają (jeśli takowe występują) zaległości dochodzonych na drodze postępowania sądowego, a także zobowiązań wynikających z otrzymanych od spółdzielni faktur.

Media odczyty - po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu,

Media rozliczenia - po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację szczegółową o wszystkich dokumentach rozliczeniowych z tego okresu,

 Numery rachunków - numery kont do wpłat,

Po kliknięciu na przycisk „Wybierz” dane zostaną odświeżone dla wybranych parametrów. Powrót do poprzednich okien po kliknięciu wstecznej strzałki w lewym górnym rogu lub zakładki z lewej strony okna. W celu wyjścia z portalu naciskamy napis „Wyloguj” w prawym górnym rogu portalu.
W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika należy ponownie zgłosić się do siedziby Spółdzielni - 
Biuro Obsługi Klienta, celem nadania nowych parametrów wejściowych.